Financovanie

Pre našich klientov máme pripravené nasledovné financovanie.

10% - po podpise Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu
90% - po kolaudácii a podpise Zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Financovanie kúpy bytu dokážeme prispôsobiť vašim individuálnym požiadavkám a finančným možnostiam pri zohľadnení splátkového kalendára stanoveného developerom.

Zároveň máte možnosť financovať kúpu prostredníctvom hypotekárneho úveru.

Hypotekárne úvery

Pre jednoduchšie, dostupnejšie a čo najpohodlnejšie financovanie sme pre Vás pripravili aj financovanie prostredníctvom hypotekárnych úverov so zvýhodnenými podmienkami v nasledovných bankách:

 • bezplatné posúdenie žiadosti o úver
 • atraktívna úroková sadzba
 • poskytnutie úveru – zľava vo výške 100% z poplatku (štandardne podľa Sadzobníka poplatkov banky 0,8% z výšky úveru min. 150€ a max. 1.000€ )
 • stanovenie hodnoty nehnuteľnosti k žiadosti o úver – bez poplatku
 • zabezpečenie priamo nehnuteľnosťou vo výstavbe
 • čerpania úveru na Návrh na vklad záložného práva
 • výška úveru až do 100% kúpnej ceny/ceny stanovenej bankovým znalcom - uvedenej v ZoBKZ (po splnení podmienok z hľadiska metodiky na lokalitu a klienta)
 • možnosť predčasného splatenia istiny úveru– k dátumu obnovy úrokovej sadzby mimoriadna splátka v akejkoľvek výške bez poplatku
 • možnosť predčasného splatenia istiny úveru kedykoľvek (mimo dátumu obnovy úrokovej sadzby) max. 20% z istiny k 1.1. daného roka (1x každoročne)
 • možnosť predčasného splatenia istiny úveru prostredníctvom Smart bankingu každých 35 dní v min. výške 200€, max. do 1,5%-násobku zo zostatku aktuálnej istiny – bez poplatku
 • možnosť výhodného poistenia úveru (poistenie pre prípad smrti a trvalej invalidity) a poistenia nehnuteľnosti v ČSOB Poisťovni (uzatvárané priamo na pobočkách ČSOB).
 • odborné poradenstvo a individuálny prístup k potrebám klientov
 • jednoduchý postup pri vybavení úveru klientovi

 • ohodnotenie nehnuteľnosti z projektu - bez poplatku
 • zľava z poplatku za poskytnutie úveru
 • zvýhodnená úroková sadzba
 • výhodné poistenie úveru (poistenie schopnosti splácať úver) a tiež výhodné poistenie nehnuteľnosti, jednoducho vybavené priamo v pobočke banky
 • možnosť aktivovať si zrýchlené splácanie úveru, čim sa skráti lehota splatnosti
 • jednoduché vybavenie úveru s doložením minimum dokladov
 • odborné poradenstvo a individuálny prístup našich hypotekárnych špecialistov

Ponuka pre klientov v rámci projektu

 • zvýhodnené úrokové sadzby pre klientov
 • schválenie hypotéky na základe nepodpísanej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • zabezpečenie iba nehnuteľnosťou vo výstavbe, hodnota akceptovaná bankou 100 % kúpnej ceny
 • ocenenie kupovanej nehnuteľnosti zdarma - vykonané bankou
 • bezplatné mimoriadne ročné splátky vo výške 20% istiny
 • možnosť predčasného splatenia celého úveru po uplynutí doby fixácie
 • možnosť schválenia úveru do 48 hodín
 • mobilní hypotekárni poradcovia kedykoľvek k dispozícii
 • výhodné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Zvýhodnené podmienky pre retailových klientov, ktorí si chcú zabezpečiť financovanie kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom úveru v Slovenskej sporiteľni a.s.

 • 100% zľava zo spracovateľského poplatku
 • Zvýhodnená úroková sadzba:
 • 0,3% za financovanie v projekte
 • 0,5% za poukazovanie príjmu na účet v SLSP aspoň vo výške 1,5 násobku splátky úveru minimálne 250 € a splácanie úveru inkasom z účtu v SLSP
 • 0,2% za poistenie úveru
 • Bez predloženia Znaleckého posudku - nehnuteľnosť je ohodnotená znalcom banky
 • Mimoriadne ročné splátky vo výške 10% z istiny – bez poplatku pri fixácií 3,5,10 rokov
 • Čerpanie úveru na základe vyznačenia plomby na LV a potvrdeného návrhu na vklad záložného práva

Lokalita

Lokalita Zobraziť